АНЀКСИЯ

АНЀКСИЯ ж. Полит. Присъединяване обикн. насила или според договор на територията или на част от територията на една държава към друга; завземане. Въпреки всичко Виена си оставаше важен кръстопътен център за движението на българските кадри от и за България и това щеше да продължи чак до анексията на Австрия през тридесет и осма година. Ив. Винаров, Пл, 1969, кн.5, 75. Йемен не склонил глава

пред завоевателя и не признал анексията на Аден, а само отложил окончателното разрешаване на въпроса. П. Цолов, Й, 22.

— От лат. annexio ’пришиване, присъединяване’.

Списък на думите по буква