АНЕМО

АНЕМО-. Книж. Първа съставна част на сложни думи със значение: който се отнася до вятър, до въздушно течение, напр.: анемобарометър, анемограф, анемометрия.

— От гр. Dνεμος ’вятър’.

Списък на думите по буква