АНЕМОГРА̀Ф

АНЕМОГРА̀Ф м. Метеор. Уред за непрекъснато автоматично записване на силата и посоката на вятъра. На върха Мусала са инсталирани следните метеорологични инструменти: .. дъждомер, ветромер и анемограф. ПН, 1932, кн. 2, 30.

Списък на думите по буква