АНЕМОГРА̀ФИЯ

АНЕМОГРА̀ФИЯ ж. Метеор. Наука за измерване и отбелязване на скоростта и посоката на вятъра.

Списък на думите по буква