АНЕМОМЀТРИЯ

АНЕМОМЀТРИЯ ж. Метеор. Дял от практическата метеорология, който се занимава с измерване на величините, които характеризират вятъра. В съвременната експериментална хидро- и аеромеханика здраво се утвърди лазерната методика за измерване, която получи название лазерна анемометрия. РД, 1978, 334, 4.

Списък на думите по буква