АНЕМО̀НА

АНЕМО̀НА м. Вид многогодишно тревисто растение от семейство лютикови, с жълти, бели или розови цветове, което расте в горите и по поляните или се отглежда като декоративно растение; съсънка. Anemonae pulsatilla. Но мъхово-лишейната тундра лете е покрита с мъх и лишеи. . , изпъстрена е с цветя (полярен мак, анемони). Л. Мелнишки, К, 29.

— От гр. Bνεμώνη.

Списък на думите по буква