АНЕСТЕЗИОЛО̀ГИЯ

АНЕСТЕЗИОЛО̀ГИЯ ж. Мед. Наука, занимаваща се с въпросите на обезболяването, наркозата и локалната анестезия.

Списък на думите по буква