АНЕСТЀЗЍЯ

АНЕСТЀЗЍЯ ж. Мед. 1. Загубване или намаляване на чувствителността към външни дразнения, особено към болка.

2. Обезболяване на органи или на цялото тяло през време на операции чрез различни видове упойки.

— От гр. Bναισ2ησία’безчувственост’.

Списък на думите по буква