АНИМОТЕРА̀ПИЯ

АНИМОТЕРА̀ПИЯ ж. Лечение, при което се използва благоприятното въздействие на животни.

— От лат. аnimal 'животно' + therapia 'лечение'.

Списък на думите по буква