АНИО̀Н

АНИО̀Н м. Физ. Отрицателно натоварен йон, който в електрическо поле се движи към положителния електрод — анода. Йоните с положителни електрически пълнежи отиват на катода и затова носят името катиони, а тези с отрицателни пълнежи — на анода, отдето иде и названието им аниони. Хим. VII кл, 1950, 54.

— От гр. Bνά ’нагоре’ + rών ’идващ’.

Списък на думите по буква