АНИОНЍТИ

АНИОНЍТИ мн., ед. (рядко)анионѝт м. Физ. Твърди, неразтворими във вода и органични разтворители природни или изкуствени материали, които притежават способността да обменят своите отрицателни йони. Ако йонитът съдържа подвижни годни за обменяне положителни йони (катиони), той се нарича катионит, а ако подвижните йони са отрицателно натоварени (аниони), той се нарича анионит. Л. Дряновска-Нонинска, ЙСЧ, 8.

Списък на думите по буква