АНИХИЛА̀ЦИЯ

АНИХИЛА̀ЦИЯ ж. Физ. Процес, при който веществени частици се превръщат в полеви частици. След откриване на антивеществото стана известен процесът анихилация, при който е възможно пълното превръщане на веществото в енергия при взаимодействието му с антивещество. ПЗ, 1981, кн. 10, 16.

— От лат. nihil ’нищо’.

Списък на думите по буква