А̀НКЕРПЛАСТ

А̀НКЕРПЛАСТ м. Апт. Лейкопласт с прикрепена ивица марля с дезинфекционно средство за бърза асептична превръзка на недълбоки открити рани. Видях по ръцете си кръв.. Разтворихме аптечката и направихме каквото трябва. Тоест: почистване на раната с кислородна вода .. и превръзка с парченце анкерпласт. Д. Цончев, КП, 86.

— От нем. Anker 'котва' + Plastir.

Списък на думите по буква