АНКЀТА

АНКЀТА ж. 1. Обществено или административно организирано разследване на някакъв въпрос или на нечия простъпка чрез разпит на лица и посещаване на местата, свързани с разследвания обект. Народното събрание може да прави анкети и проучвания чрез особени комисии по всички въпроси. Конст., 10. — Ще направя анкета и ще видим кой е развалил тракторите. А. Гуляшки, МТС, 88. Станимир беше вече решил да направи изложение до директора и иска анкета. Нека да кажат кой е недобросъвестният — касиерът или дописникът... Т. Монов, СН, 111. Ако почне анкета, Станкулов сигурно ще открие виновника. М. Марчевски, П, 248.

2. Събиране на сведения с помощта на предварително съставен въпросник с цел да се получи информация или да се направи проверка на известни твърдения по даден въпрос. Тъй като за различните книги читателите изказаха най-различни мнения, хрумна ми да направя една малка анкета. Г. Караславов, Сб??СЕП, 239. С редица откъслечни проучвания и анкети от началото на века до края на 30-те години се разкрива бедност в храненето. Л. Петров и др., БНК, 6. Когато проф. Шишманов през 1910 година провежда една от знаменитите си анкети, които оставиха богат материал за историята и психологията на българското творчество, когато той разпитва Драган Цанков една година преди смъртта му, той също не е знаел нищо за това събитие, а Драган Цанков,.. , предпочел да замълчи. . И така, оказа се сега, че Драган Цанков,.. , беше приел сам католическата вяра. Т. Жечев, БВ, 109-110.

— От фр. enquête.

Списък на думите по буква