АНКЀТЕН

АНКЀТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Който се отнася до анкета, свързан с анкета. Анкетната комисия за разследването на кражбите след преврата тъкмо сега преглеждаше сметките на Народната банка от онова време. В. Геновска, СГ, 256. Иван Добровски. Този труд, печатан в сп. Български преглед,.. е изграден "по лични спомени и съобщения". Той е показателен за една твърде характерна склонност на Шишманов, — да използува анкетния метод. Ив. Шишманов, Избр. съч I, 445. Анкетен лист. Анкетен материал. Анкетна карта.

Списък на думите по буква