АНКЕТЍРАНЕ

АНКЕТЍРАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от анкетирам и от анкетирам се. Предприето бе анкетиране сред работниците.

Списък на думите по буква