АНКЕТЬО̀Р

АНКЕТЬО̀Р м. Лице, което прави анкета. — Смятам в интереса на истината да натоваря двама анкетьори да установят вашата грешка и размера ѝ! Н. Каралиева, Н, 57. При анонимното анкетиране не е възможно да се водят записи в момента на разговорите и следователно анкетьорът трябва да възстановява по памет капризите на един диалог. Ив. Сарандев, ЕС, 8. Всички граждани трябва да дадат пълното си съдействие на анкетьорите, за да се направи една бърза, вярна, истинска и безпристрастна анкета. К. Странджев, ЖБ, 135.

— Фр. enquêteur.

Списък на думите по буква