АНКЛА̀В

АНКЛА̀В м. 1. Геогр. Полит. Държава или част от държава, чиято територия обикн. е без излаз на море и е обградена изцяло от територията на друга държава. Макао е разположен в устието на Перлената река.. През 1997 г. анклавът е бил посетен от над 7 милиона души. 24 часа, 1999, бр. 350, 44.

2. Разш. Място, район, област, заобиколени от различна по състав, признаци, основни белези среда. Християнски анклав в Косово.

3. Геол. Парче минерал в еднороден скален къс.

— Фр. enclave.

Списък на думите по буква