АНО̀Д

АНО̀Д м. Физ. 1. Електрод в различни електрически уреди, който се съединява с положителния полюс на източника на тока.

2. Положителен полюс на електрически елементи и акумулатори. Положителните натриеви йони се отправят към отрицателния полюс — катода,.. , а отрицателните хлорни йони се отправят към положителния полюс — анода, и носят името аниони. Л. Дряновска-Нонинска, ЙСЧ, 7.

— От гр. Dνοδος ’път нагоре’.

Списък на думите по буква