АНО̀ДЕН

АНО̀ДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни. Физ. Прил. от анод. Анодна батерия. Анодна мед. Анодна пещ. Аноден процес. Анодно напрежение. Аноден ток.

Списък на думите по буква