АНОРМА̀ЛЕН

АНОРМА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. 1. Книж. Който се отклонява от общоустановените норми, правила, ред; ненормален. Срещу военната диктатура на Груева, произхождаща от насилие, Стамболов издигаше диктатурата на закона. Без съмнение конституцията не бе предвидяла анормалния случай, който представляваше сега княжеството. С. Радев, ССБ II, 79. — Но ти забравяш, приятелю, че днес прекарваме едно преходно, едно анормално време. Т. Влайков, Съч. III, 55.

2. Мед. Нередовен, неправилен. // Нездрав (особено в умствено отношение); ненормален. Те искат сметка. Сметка за хилядите млади момци,.. , за децата на народа, избити за угодата на луди управници, за амбицията на една анормална коронована глава. Л. Стоянов, Х, 166.

Списък на думите по буква