АНОРТЍТ

АНОРТЍТ м. Минер. Минерал от групата на фелдшпатите, който кристализира и образува призматични, плочести кристали и неправилни зърна със сив или розовосив цвят.

— От гр. Dνορ2ος ’крив’.

Списък на думите по буква