АНТЀНКА

АНТЀНКА ж. Умал. от антена.

Списък на думите по буква