АНТИА̀ТОМ

АНТИА̀ТОМ м. Физ. Атом, градивна частица на антиматерията, ядрото на който е съставено от антипротони и антинеутрони, а обвивката — от антиелектрони. Какво е това антиматерия?.. Това е материя, изградена от антиатоми, съставени от своя страна от античастици. ПЗ, 1981, кн. 10, 16.

Списък на думите по буква