АНТИБИОТЕРА̀ПИЯ

АНТИБИОТЕРА̀ПИЯ ж. Мед. Лечение с прилагане на антибиотици.

Списък на думите по буква