АНТИВЕЩЕСТВО̀

АНТИВЕЩЕСТВО̀, мн. ‑а̀, ср. Физ. Вещество, построено от античастици, при което атомните ядра се състоят от антипротони и антинеутрони, а мястото на електроните в техните обвивки е заето от позитрони; антиматерия. Единството на веществото (което,.., е материално) с антивеществото (доказано, че съществува и също е материално) ни дава чрез процеса анихилация енергия — също материална. ПЗ, 1981, кн. 10, 16.

Списък на думите по буква