АНТИВОЀНЕН

АНТИВОЀНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Насочен против войната. Антивоенно движение. Антивоенна манифестация. Антивоенно настроение.

Списък на думите по буква