АНТИГЀН

АНТИГЀН м. Биол. Вещество от животински, растителен, бактериален или вирусен произход, което при попадането му в организма на човек или на животно предизвиква образуването на антитела.

— От гр. Bντί ’против’ + γένος ’раждане’.

Списък на думите по буква