АНТИДЕПРЕСА̀НТ

АНТИДЕПРЕСА̀НТ м. Апт. Лекарствено средство против депресия при някои психически разстройства. Към естествените антидепресанти, които до известна степен спомагат за снемане на нервното напрежение, още древните лечители са отнасяли крушата, бананите. ДЛ, 1999, бр. 4, 6.

— От гр. Bντί ’против’ + лат. deprimo, depressi ’потискам’.

Списък на думите по буква