АНТИДЕПРЕСА̀ТОР

АНТИДЕПРЕСА̀ТОР м. Апт. Антидепресант. Да се избягват лекарствата, които съдържат беладона.., както и антидепресаторите — медикаменти за повишаване на психическия тонус у нервно болни. Отеч., 1980, кн. 5, 42.

Списък на думите по буква