АНТИДО̀Т

АНТИДО̀Т м. Мед. Лекарствено средство, което има способността да обезврежда попаднали в организма отрови и да предотвратява или отстранява предизвиканите от тях токсични ефекти; противоотрова. При нападение с бойни отровни вещества ефикасна първа медицинска помощ се оказва с употребата на антидоти. Н. Иванов, ГО, 110. [Атропинът] напоследък се прилага с успех като антидот. М. Василев и др., ВБ, 597.

— От гр. δοτός ’давано срещу’.

Списък на думите по буква