АНТИЕВРЀЙСКИ

АНТИЕВРЀЙСКИ,-а, .о, мн. ‑и, прил. Който е насочен срещу евреите; антисемитски. Антиеврейските закони вече бяха излезли и Сами бе останал майстор само благодарение на това, че бе много добър работник. М. Гръбчева, ВИН, 143.

Списък на думите по буква