АНТИЕЛЕКТРО̀Н

АНТИЕЛЕКТРО̀Н м. Физ. Елементарна частица с положителен заряд, античастица на електрона. Всеки антиатом е съставен ат антипротони, антиелектрони .. и антинеутрони. ПЗ, 1981, кн. 10, 16.

Списък на думите по буква