АНТИИЗКУ̀СТВО

АНТИИЗКУ̀СТВО, мн. няма, ср. Спец. Съвременно авангардно изкуство, което отрича, отхвърля естетическите норми на традиционните художествени произведения и създава необичайни, различни по вид и материали творби с претенции за изкуство. "В Берн беше открита международна изложба на антиизкуството. Сред най-интересните експонати безспорно е един чувал с фасул, който е обозначен в каталога като "скулптура". Ст, 1970, бр. 1267, 4.

Списък на думите по буква