АНТИИНТЕЛЕКТУАЛЍЗЪМ

АНТИИНТЕЛЕКТУАЛЍЗЪМ, ‑змът,

‑зма, мн. няма, м. 1. Книж. Отхвърляне на интелектуализма, на интелектуалното начало в художественото творчество. По въпроса за природата на художественото творчество Рейдер разграничава следните основни направления: интелектуализъм,.., антиинтелектуализъм. Ал. Лилов, К, 19.

2. Филос. В идеалистическата философия — отричане на възможността за опознаване на истината чрез разума.

Списък на думите по буква