АНТИКАНЦЕРОГЀНЕН

АНТИКАНЦЕРОГЀНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Мед. Който притежава способността да унищожава канцерогените.

Списък на думите по буква