АНТИКАНЦЕРОГЀННО

АНТИКАНЦЕРОГЀННО. Нареч. от антиканцерогенен. Той [интерферонът] се синтезира в човешката клетка като защитна реакция срещу действието на някои вируси. При това действува и антиканцерогенно. УД, 1983, бр. 48, 8.

Списък на думите по буква