АНТИКАТО̀Д

АНТИКАТО̀Д м. Физ. Масивен къс от тежък метал в края на разположения срещу катода електрод в рентгенова тръба, в който се удрят катодните лъчи и излизат във вид на рентгенови лъчи.

Списък на думите по буква