АНТИКВАРЀН

АНТИКВАРЀН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни. Прил. от антиквар; антикварски. Антикварна книжарница. Антикварен магазин. Антикварна рядкост.

Списък на думите по буква