АНТИКЛЕРИКА̀ЛЕН

АНТИКЛЕРИКА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Книж. Който се бори против привилегиите на духовенството и на църквата. Предан към своята национална църква, българинът не е показвал никога голяма любов към своето духовенство. Правителството можеше да вземе най-антиклерикалните мерки, без да се появи някакъв сериозен протест в страната. С. Радев, ССБ, 232.

Списък на думите по буква