АНТИКЛИНА̀ЛА

АНТИКЛИНА̀ЛА ж. Геол. Сводообразно извита, изпъкнала нагоре скална гънка, в чиято ядка се намират по-старите скални слоеве. Противоп. синклинала. В сегашното си състояние тази част на Балкана [западната] представлява сравнително младо планинско образувание, .. Главните структурни форми — антиклинали и синклинали — се образуват към края на средния еоцен. О, 1987, кн. 3, 19. Изучаванията през последно време показват, че Рабишката могила (висока 461 м) представлява най-северната част на Белоградчишката антиклинала, изградена от различни по състав пластове. М. Тошков, и др., НР II, 128.

— От гр. Bντί ’против’ + κλίνω ’наклонявам, навеждам’.

Списък на думите по буква