АНТИКОЛОНИА̀ЛЕН

АНТИКОЛОНИА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Насочен срещу колониалната политика на империалистическите държави; антиколониалистически. Антиколониална революция. Антиколониална борба. Антиколониална лига. Антиколониална политика.

Списък на думите по буква