АНТИЛЀНИНЕЦ

АНТИЛЀНИНЕЦ, мн. ‑нци, м. Противник на ленинизма.

Списък на думите по буква