АНТИЛОГАРИТМУ̀ВАМ

АНТИЛОГАРИТМУ̀ВАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Мат. Извършвам действие, обратно на логаритмуването, при което по даден логаритъм на едно число намирам самото число. Противоп. логаритмувам. антилогаритмувам се страд.

Списък на думите по буква