АНТИЛОГАРИТМУ̀ВАНЕ

АНТИЛОГАРИТМУ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Мат. Отгл. същ. от антилогаритмувам

и от антилогаритмувам се. Противоп. логаритмуване.

Списък на думите по буква