АНТИЛОГАРЍТЪМ

АНТИЛОГАРЍТЪМ, мн. ‑тми, след числ. ‑тъма, м. Мат. Числото, което се получава, когато основата на логаритмичната система се повдигне на степен, равна на неговия логаритъм. Антилогаритмите на членовете на една аритметична прогресия, взети при една и съща основа, образуват геометрична прогресия. Алг. X кл, 1965, 108.

Списък на думите по буква