АНТИЛО̀ПА

АНТИЛО̀ПА ж. Чифтокопитен преживен бозайник от семейство кухороги, представител на група многобройни, разнообразни по външен вид и размер животни, обитаващи главно Африка, по-рядко Азия и отчасти Америка и Европа. Antilope cervicapra. Той приличаше на нубийски лъв, който е подушил в оазиса стадо антилопи и се готви за последния решителен скок. П. Незнакомов, СНП, 34. Навред в природата насилието е средство за просъществуване.. Лъвове пречупват гръбнака на антилопите и без никакво угризение ги разкъсват. Г. Данаилов, 190.

— От фр. antilope.

Списък на думите по буква