АНТИМАТЀРИЯ

АНТИМАТЀРИЯ ж. Физ. Антивещество. И ако структура от античастици наричаме антиматерия, то какво ще се получи на практика? ПЗ, 1981, кн. 10, 16.

Списък на думите по буква