АНТИМОНА̀ТИ

АНТИМОНА̀ТИ мн., ед. (рядко) антимона̀т, м. Хим. Соли на антимоновата киселина.

Списък на думите по буква