АНТИМОРА̀ЛЕН

АНТИМОРА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Книж. Който противоречи на моралните норми; противоморален, противонравствен.

Списък на думите по буква